fotowoltaika dotacje poznań

Kolektory słoneczne są trwałe oraz wytrzymałe

fotowoltaika dotacje poznań Fotowoltaika to bezpośrednia konwersja światła w elektryczność na poziomie atomowym.

Niektóre materiały wykazują właściwość zwaną efektem fotoelektrycznym, która powoduje, że absorbują one fotony światła i uwalniają elektrony.

Kiedy te wolne elektrony są wychwytyw.